vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)

Wij zijn allen aangesloten bij de vFAS. Dit is de specialisatievereniging voor familierechtadvocaten en scheidingsmediators. De vFAS bewaakt de juridische en praktische kwaliteit van advocaten die binnen het familierecht actief zijn. De advocaten die lid zijn van de vFAS dienen te voldoen aan diverse kwaliteitseisen. Zij dienen de specialisatieopleiding familierecht en de mediationopleidingen te hebben afgerond. Daarnaast dienen de advocaten ieder jaar diverse juridische en praktische cursussen te volgen om hun kennis op peil te houden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de vFAS.

 

VvCP (vereniging van Collaborative Professionals)

De Vereniging Collaborative Divorce (thans VvCP) is in 2008 opgericht. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door advocaten en deskundigen die bij een echtscheiding via de weg van ‘overlegscheiding" betrokken zijn.

De kwaliteit wordt onder meer bevorderd door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten. Het lidmaatschap staat open voor advocaten die over ruime ervaring op het gebied van familierecht beschikken, financieel deskundigen en deskundigen op het gebied van emotionele begeleiding en coaching. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de VvCP.

 

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

De Mediatorsfederatie Nederland houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitstelsel: het MfN-register (voormalig NMI-register). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het MfN.

 

Vereniging voor Internationale Kinderontvoeringsadvocaten

De vereniging bestaat uit leden die zich als advocaat hebben gespecialiseerd op het gebied van internationale kinderontvoeringen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van de vereniging voor internationale kinderontvoeringsadvocaten.