Submenu

Annelieke Bouma

Sinds 2000 ben ik werkzaam als gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator.

 

Advocaat en mediator in scheidingszaken

Ik ben een oplossingsgerichte advocaat. Ik zal als advocaat in eerste instantie proberen om in overleg met de ex-partner en zijn of haar advocaat een oplossing te vinden voor de gevolgen van de echtscheiding, zonder dat de rechter een knoop hoeft door te hakken. Mochten de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan zal ik u bijstaan in een procedure bij de rechtbank.

 

Ik heb de juridische specialisatieopleiding familierecht en de specialisatieopleiding scheidingsmediation bij de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) afgerond. Ook ben ik collaborative divorce advocaat en lid van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Als gespecialiseerd Vfas-familierechtadvocaat en scheidingsmediator beschik ik over alle actuele juridische kennis op het gebied van echtscheidingen, zoals alimentatie, de afwikkeling van de verdeling van de gezamenlijke goederen, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden etc.

 

Ik heb een sterk netwerk van kind- en oudercoaches en psychologen, financieel planners, belastingadviseurs, pensioendeskundigen en notarissen waarmee ik samenwerk.

 

Oog voor belang van kinderen

Als ouders bij een scheiding conflicten hebben, dan heeft dat vaak grote gevolgen voor de ontwikkeling van de kinderen. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat beide partijen verantwoordelijkheid nemen en goede afspraken maken over de kinderen. Zij zullen samen moeten beslissen hoe de zorg en de opvoeding ná de scheiding geregeld wordt.

 

Annelieke: “Ik vind het zowel als mediator en als advocaat belangrijk om de belangen van de kinderen goed in de gaten te houden. Als er kinderen betrokken zijn bij een scheiding moet je als ouders nog jarenlang met elkaar verder. Het is dus cruciaal dat je als ouders goed met elkaar communiceert en elkaar als ouder respecteert”.

 

Samenwerking met ouder- en kindercoach Eva Fabius

Helaas neemt het aantal conflictscheidingen nog steeds toe. Scheidingen, waarbij het niet meer gaat om de afwikkeling van de echtscheiding maar de procedure enkel nog gebruikt wordt met het doel de ander zoveel mogelijk pijn te doen, worden ook wel vechtscheidingen genoemd. Dit is funest voor alle betrokkenen, zowel voor de ex-partners maar ook zeker voor de kinderen.

 

Tijdens mijn werk als mediator loop ik er vaak tegen aan dat de emotionele aspecten meer aandacht verdienen. Want als de emoties onvoldoende aandacht krijgen, zijn ouders niet in staat om constructief tot afspraken te komen. Dit kan in het slechtste geval leiden tot een beëindiging van de mediation waardoor alsnog een procedure bij de rechtbank volgt.

 

Dit is de reden dat ik samen met Eva Fabius (Kindbehartiger en coach voor ouders en kinderen in scheiding | www.evafabius.nl) een samenwerking ben aangegaan. In onze samenwerking komen zowel de juridische als de emotionele aspecten uitgebreid aan bod en worden de stem en het belang van het kind meegenomen voor een zorgvuldige afwikkeling van de scheiding. Onze ervaring leert dat individuele gesprekken met de ouders bij Eva aan het begin van de mediation bijdragen aan een soepel en succesvol verloop van het gehele mediationproces. Het helpt ouders om harmonieus uit elkaar te gaan. Eva en ik maken gebruik van de Methode Positief Scheiden.

 

Advocaat en mediator in ouderschapszaken

Ik houd mij al jaren bezig met het adviseren en begeleiden van mensen met een kinderwens. Ik sta zowel (wens)ouders, draagmoeders, lesbische moeders, donoren, als partijen gezamenlijk bij in de (juridische) procedures die nodig zijn om juridisch ouder van het kind te worden. Ook kan ik bij eventuele geschillen als mediator of als advocaat voor u optreden. Ik ben aangesloten bij stichting DuRF.

 

Draagmoederschap

Ik heb mij als een van de weinige advocaten in Nederland gespecialiseerd in draagmoederschapszaken, zowel in Nederland als in het buitenland. Voor de zwangerschap kan ik u adviseren over de te volgen route en kan ik helpen bij het opstellen van contracten. Als de draagmoeder in het buitenland woont, adviseer en begeleid ik de wensouders die in Nederland wonen. Ik controleer de in het buitenland opgestelde contracten en voer overleg met de advocaat in het buitenland om er voor te zorgen dat een en ander niet in strijd met de Nederlandse openbare orde. Zodra het kind is geboren (en in Nederland is), start ik een juridische procedure in Nederland om te bereiken dat de wensouders de juridische ouders van het kind worden.

 

Indien u vragen heeft over draagmoederschap, donorschap, lesbisch ouderschap, co-ouderschap en/of roze ouderschap, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Ik beantwoord graag uw vragen.

 

Naamswijziging en Kinderontvoering

Annelieke houdt zich naast echtscheidingen en ouderschapszaken veel bezig met naamswijzigingen en kinderontvoeringszaken. Ik ben medeoprichtster van de Vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten.

 

Cliënten omschrijven mij als een proactieve, oplossingsgerichte advocaat die zich volledig inzet om voor haar cliënten een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ik ben praktisch, betrokken, altijd goed bereikbaar, en – niet onbelangrijk – ben snel in het beantwoorden van e-mail en/of telefoon.

 

Mocht u willen weten wat ik voor u kan betekenen, dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

 

E: abouma@vbbradvocaten.nl

T: 020 364 03 10

 

registratie rechtsgebiedenregister