Submenu

Kinderontvoering

 

Is uw kind door uw (ex) partner meegenomen naar het buitenland zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft gegeven? Of dreigt uw partner het kind mee te nemen naar het buitenland? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Van Beekhof Bouma Weenink.

 

Als de ene ouder een kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar (of na een omgangsregeling vasthoudt in) een ander land, is er sprake van kinderontvoering.

 

In de praktijk blijkt dat veel ouders niet goed worden geadviseerd op het gebied van kinderontvoeringen. Om deze reden is het van belang dat een advocaat die ervaring heeft met internationale kinderontvoeringen u bijstaat.

 

Inzake ontvoeringen is er een verschil of een kind wordt ontvoerd naar een land dat lid is van het Haags Kinderontvoeringsverdrag of naar een land dat geen lid is van het verdrag. Verdragslanden hebben de verplichting  kinderen terug te geleiden op basis van het verdrag. Wanneer een kind echter is ontvoerd naar een niet-verdragsland, vindt teruggeleiding slechts plaats wanneer de autoriteiten van dat land daartoe beslissen. Dit kan vanuit de Nederlandse overheid alleen via de diplomatieke weg. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen de ouder die dit overkomt wel adviseren en in sommige gevallen ook procedures starten in Nederland om de terugkeer van het kind te bewerkstelligen.

 

Kinderontvoering wordt in het overgrote deel van de gevallen gepleegd door de moeder. Bovendien gaat het meestal om ontvoeringen tussen Westerse landen. Het betreft vaak moeders die met hun kinderen terugkeren naar hun vaderland. Zij realiseren zich bijna nooit dat zij zich daarmee schuldig maken aan kinderontvoering. In verreweg de meeste gevallen is er geen sprake van kwade opzet maar van een scheidingssituatie waarin een van de ouders terug wil naar zijn of haar land van herkomst. In deze gevallen is welicht ook een oplossing mogelijk zonder een procedure te hoeven starten. Ons kantoor kan u helpen in het bereiken van een oplossing die rekening houdt met de belangen van het kind en die voor alle partijen voor de lange termijn het beste is.

 

Wanneer een ouder met het kind naar Nederland komt, kan de achterblijvende ouder een verzoek tot teruggeleiding indienen bij de Centrale Autoriteit. Wanneer een ouder met een kind uit Nederland vertrekt zonder toestemming van de andere ouder, dan kan een ouder ook een verzoek indienen bij de Centrale Autoriteit en om de teruggeleiding vragen. Wij kunnen u hierbij helpen. De Centrale Autoriteit zal vervolgens bekijken op welke wijze kan worden bewerkstelligd dat het kind weer naar Nederland komt.

 

Als u op enigerlei wijze betrokken bent of dreigt te raken bij een kinderontvoering, kunt u bij het Centrum Internationale Kinderontvoering praktische informatie verkrijgen omtrent het voorkomen of het oplossen van deze situatie. Via dit Centrum kunt u ook gebruik maken van het zogenoemde mediationbureau.

 

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met ons kantoor. Annelieke Bouma houdt zich binnen het kantoor veel bezig met  kinderontvoeringszaken. Annelieke is medeoprichtster van de Vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten.