Submenu

Adoptie

 

Wilt u een Nederlands kind adopteren en wilt u weten wat u daarvoor moet doen? Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van ons kantoor.

 

Voorwaarden voor adoptie van een Nederlands kind

 

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een adoptie moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de adoptie moet in het belang van het kind zijn;
  • het kind heeft niets meer te verwachten van zijn of haar oorspronkelijke ouder(s). De rechter beoordeelt of de ouder zijn of haar rol als ouder nog kan en wil vervullen;
  • de adoptieouders mogen niet de grootouders van het kind zijn;
  • de adoptanten moeten ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. Er geldt geen maximum leeftijdsverschil;
  • geen van de juridische ouders spreekt het adoptieverzoek tegen;
  • het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie. Is het kind nog geen 12 jaar, dan telt ook zijn mening. Het kind moet dan wel op een leeftijd zijn dat het goed zijn mening kan geven en kan beseffen wat de gevolgen zijn.

 

Naast bovengenoemde voorwaarden dient de persoon die het kind wenst te adopteren het kind tenminste een jaar te hebben verzorgd en opgevoed. Als het verzoek door twee personen samen wordt gedaan, moeten zij daarnaast tenminste drie jaar hebben samengeleefd op hetzelfde adres.

 

Wet juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder

 

Op 1 april 2014 is de Wet juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder, anders dan door adoptie van kracht geworden. Tot 1 april 2014 kon de vrouwelijke partner van de moeder (ook wel de duomoeder genoemd) alleen juridisch ouder van het kind van de moeder worden na rechterlijke tussenkomst. Er moest een advocaat worden ingeschakeld om een adoptieprocedure te voeren.

 

Met ingang van 1 april 2014 wordt een duomoeder, onder bepaalde voorwaarden, na de geboorte direct juridisch ouder van het kind indien zij op dat moment met de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een onbekende zaaddonor. Duidelijk moet zijn dat de biologische vader geen rol zal spelen in het leven van het kind. De moeders kunnen gebruik hebben gemaakt van een onbekende donor waarvan de gegevens zijn opgeslagen in het donorregister of een onbekende donor waarvan de gegevens onbekend zijn (dat kan bijvoorbeeld indien de inseminatie heeft plaatsgevonden in een land waar donoren anoniem kunnen zijn). In dit laatste geval komt er van rechtswege geen ouderschap tot stand. 

 

Als de moeders niet gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kan de duomoeder het kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of ten overstaan van een notaris. De erkenning kan ook vóór de geboorte van het kind plaatsvinden. Hierdoor is de duomoeder al direct vanaf de geboorte juridisch ouder van het kind. Indien er sprake is van een bekende biologische vader dan kunnen de moeders en de vader ook afspreken dat hij de juridisch vader van het kind zal worden.

 

Voor een uitgebreid advies over adoptie kunt u terecht bij Van Beekhof Bouma Weenink. Annelieke Bouma en Sofie van Vlijmen hebben jarenlange ervaring op het gebied van adoptie van een Nederlands kind.