Submenu

Ouderlijk gezag

 

Wilt u gezamenlijk of juist eenhoofdig gezag aanvragen? Of lukt het niet om met uw ex-partner afspraken over de kinderen te maken? Laat u zich dan adviseren door de familierechtspecialisten van Van Beekhof Bouma Reichmann.

 

Een ouder met gezag is bevoegd om beslissingen over zijn of haar minderjarige kind te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om medische beslissingen, schoolkeuze en de keuze voor de woonplaats van het kind. Van gezamenlijk gezag is sprake wanneer twee ouders samen het gezag uitoefenen. Zij moeten beslissingen dus in onderling overleg nemen.

 

Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, krijgen automatisch gezamenlijk gezag. Na een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap loopt dit gezamenlijk gezag in beginsel door. Wel moeten scheidende stellen een ouderschapsplan opstellen.

 

Bij ongehuwd samenwoners en gehuwde (mannelijke) homostellen ligt het anders. Daar heeft de moeder na de geboorte van het kind als enige het gezag. Wanneer de vader het kind heeft erkend, kan hij alsnog het gezamenlijk gezag krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op deze pagina.

 

Hebben ouders gezamenlijk gezag of oefent een van de ouders het gezag alleen uit, dan kan de rechtbank bepalen dat de ouders(s) worden ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties. In de meeste gevallen wint de rechtbank eerst advies in bij de Raad voor de Kinderbescherming.

 

Ouderlijk gezag is hetzelfde als wat vroeger ouderlijke macht werd genoemd. Voogdij is iets anders. Hoewel voogdij in hoofdlijnen op hetzelfde neer komt als gezag, is voogdij alleen aan de orde wanneer de ouders geen ouderlijk gezag meer kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld omdat zij beiden zijn overleden of uit het ouderlijk gezag zijn ontzet.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen? De familierechtadvocaten en mediators van Van Beekhof Bouma Weenink hebben jarenlange ervaring in het oplossen van gezagsgeschillen en het maken van afspraken over de uitoefening van het gezag na scheiding.

 

Hoe gaan wij te werk? Wij vinden dat een advocaat of mediator zich voor alles moet inspannen om een juridische procedure te voorkomen. Zo komen de verhoudingen niet verder op scherp te staan, met alle negatieve gevolgen voor de kinderen van dien. Lukt dat onverhoopt niet, dan staan wij u voortvarend bij om uw belangen en/of die van uw kinderen veilig stellen.

 

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.