Submenu

Alimentatie

 

Op welke alimentatie heeft u recht of welke alimentatie moet u betalen?

 

Dit is niet alleen een veel gestelde vraag, maar bovenal een onderwerp dat vaak tot een heftige discussie aanleiding geeft. Uiteraard wilt u zichzelf niet tekort doen. Met de ervaren advocaten van Van Beekhof Bouma Reichmann aan uw zijde, weet u zich verzekerd van een op jarenlange ervaring en kennis gebaseerde bijstand.

 

De wet maakt onderscheid tussen twee bijdragen: die ten behoeve van de kinderen (kinderalimentatie) en die ten behoeve van de gewezen echtgenoot (partneralimentatie).

 

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de kinder- en partneralimentatie, lees verder

 

 

Kinderalimentatie

 

Heeft u alleen kinderen uit de samenleving met uw huidige partner? Zijn er ook nog kinderen uit een voorgaande relatie? Heeft u wel kinderen, maar nooit samengewoond met de vader/moeder? Was er in uw gezin een gelijkblijvend inkomen of fluctueerde dat de laatste jaren? Hoeveel dagen per week gaan u en uw partner in de toekomst voor de kinderen zorgen? Heeft u kinderen die (net) meerderjarig zijn en al werken? Of heeft u juist kinderen die nog studeren en geen inkomen hebben? Is er inmiddels een nieuwe partner in uw leven of bij de andere ouder? Hoe ziet die relatie eruit; wordt er alleen samengewoond of is er al sprake van een tweede huwelijk?

 

Dit is een greep uit de grote hoeveelheid vragen die van belang zijn voor het bepalen van de hoogte van de door de ouders tezamen te betalen bijdrage in de kosten van de kind(eren). Er zijn evenveel vragen die vervolgens bepalen op welke wijze die bijdrage verdeeld moet worden tussen u en de andere ouder. Heeft u of juist uw partner recht op kinderalimentatie? Kan de ander eisen dat er een kinderrekening geopend wordt waarop u beiden uw bijdrage maandelijks stort? En zo ja, wie bepaalt dan waar dat geld aan besteed wordt?

 

 

Partneralimentatie

 

Waarschijnlijk het meest gevoelige onderwerp bij een echtscheiding. Als u alimentatieplichtig bent wilt u waarschijnlijk niet onnodig veel en te lang betalen. Als u recht heeft op alimentatie, dan wilt u de rust van een financieel zekere toekomst. Dat zijn botsende belangen. Wat kon de hoofdverdiener tijdens het huwelijk bijdragen aan de kosten voor de huishouding en is er reden daar nu anders over te denken? Hoeveel heeft de ouder die altijd voor de kinderen zorgde in het huwelijk kunnen werken en is er reden om die verdiencapaciteit in de toekomst uit te breiden of juist te beperken? Zijn er andere omstandigheden dan het inkomen die het rechtvaardigen de alimentatie te verlagen of de looptijd ervan te verkorten?

 

Hoeveel alimentatie?

 

De wet geeft onvoldoende houvast over de hoogte van de alimentatie. Dat houvast moet gezocht worden in uitspraken van rechters (jurisprudentie), de literatuur en in de door de Expertgroep Alimentatienormen afgegeven richtlijnen. Deze bronnen laten een constant aangepast beeld zien. Wij hoeven u niet uit te leggen dat uw advocaat van de laatste ontwikkelingen op de hoogte moet zijn om u daar op een stevige en heldere manier doorheen te kunnen loodsen. Niet alleen in onderhandelingen met de wederpartij, maar ook als het onvermijdelijk is dat daar over geprocedeerd wordt.

 

Zie over dit onderwerp ook de pagina’s Alimentatie berekenen en Indexering alimentatie.

 

 

Alimentatie en de ondernemer

 

Heeft u of uw echtgenoot een eigen onderneming? Dan geldt het bovenstaande in versterkte mate. De ondernemer wil zijn/haar onderneming kunnen voortzetten en niet bezwijken onder een te hoge alimentatiedruk. De andere echtgenoot heeft juist belang bij een hoge alimentatie. Hoe moet omgegaan worden met die tegengestelde krachten? Op de pagina op deze website De scheidende ondernemer leest u hier meer over.

 

Zoekt u een advocaat die het alimentatierecht tot in de finesses beheerst, neem contact met ons op.