Submenu
19 oktober 2016

Wensmoeder bij draagmoederschap kan binnen 1 jaar adopteren

 

Op grond van de wet is vereist dat de wensmoeder het kind samen met de vader gedurende tenminste een jaar moet hebben verzorgd en opgevoed. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 7 oktober 2016 geoordeeld dat deze wettelijke verzorgingstermijn van 1 jaar ook in situaties van laagtechnologisch draagmoederschap onverenigbaar is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens op grond waarvan de rechtbank de verzorgingstermijn van 1 jaar buiten beschouwing laat en de wensmoeder het kind na 5 maanden al kan adopteren.

 

Uitspraak 7 oktober 2016

 

Zie ook mijn artikel: Nieuw: wensmoeder bij draagmoederschap gelijkgesteld met meemoeder 

 

Annelieke Bouma

abouma@vbbradvocaten.nl