Submenu

Draagmoederschap

 

Wat zijn de (juridische) gevolgen van het gebruik maken van een draagmoeder?

 

Er is op dit moment een grote vraag naar draagmoeders. Dit houdt mede verband met het feit dat het steeds moeilijker wordt om een (jong) kind uit het buitenland te adopteren. Steeds meer paren kiezen er voor om via draagmoederschap een kind te krijgen. De keuze voor het krijgen van een kind door middel van draagmoederschap heeft vergaande juridische gevolgen. Het is van groot belang dat wensouders zich hierover vooraf uitgebreid laten informeren. Een van de grootste valkuilen is dat de wensouders naar Nederlands recht niet zonder meer na de geboorte van het kind de juridische ouders van het kind zijn. Volgens het Nederlandse recht is de vrouw die een kind ter wereld brengt, de juridische moeder van het kind. Het maakt daarbij niet uit of het genetisch materiaal van haar afkomstig is. Dit betekent dus dat de draagmoeder, ook al is de bevruchte eicel van de wensouders, de moeder van het kind is. Om de juridische band tussen het kind en de wensouders te bewerkstelligen, is adoptie door de wensouders dan wel erkenning door de wensvader noodzakelijk.

 

Er bestaan grote verschillen in wetgeving met betrekking tot draagmoederschap in de diverse landen. Dit kan voor problemen zorgen als het kind eenmaal geboren is. Er wordt met regelmaat geprocedeerd in draagmoederschapszaken. Het is van het grootste belang dat u wordt bijgestaand door een gespecialiseerde advocaat die ervaring heeft bij de advisering en het voeren van procedures in draagmoederschapzaken.

 

Annelieke Bouma  heeft jaren lange ervaring in draagmoederschapzaken en de begeleiding van de wensouders in het gehele  juridische traject. Het is van groot belang om in een vroeg stadium de juridische aspecten in kaart te brengen om problemen in de toekomst te voorkomen. Annelieke houdt zich zowel bezig met gevallen waarin de draagmoeder Nederlandse is, als in gevallen waarin de draagmoeder een buitenlandse nationaliteit heeft.

 

Annelieke heeft in februari 2011 een artikel gepubliceerd in het magazine van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Een draagmoeder uit het buitenland, kan dat?

 

Draagmoederschap in opkomst: specifieke wet- en regelgeving noodzakelijk?