Submenu

Ontkenning van vaderschap

 

Op welke manier kan het door het huwelijk of geregistreerde partnerschap ontstane vaderschap worden ontkend?

 

De wet bepaalt dat de juridische vader van een kind onder andere de man is die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft dan wel de man wiens huwelijk met de moeder binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind door zijn dood is ontbonden. Zowel de vader als de moeder als het kind hebben de mogelijkheid om dit door het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap te ontkennen. De enige grond voor ontkenning is het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is.

 

Een situatie die zich in de praktijk vaker voordoet is dat de moeder nog getrouwd is op het moment waarop zij een kind krijgt van haar nieuwe partner. In dat geval moet het juridisch vaderschap van haar echtgenoot worden ontkend, waarna haar nieuwe partner het kind kan erkennen. Als de ontkenning van het vaderschap door de rechtbank wordt toegewezen (gegrond wordt verklaard) dan heeft dit tot gevolg dat de echtgenoot van de moeder met terugwerkende kracht nooit de juridische vader van het kind is geweest. De weg is dan vrij voor de biologische vader om het kind te erkennen.

 

Voor een uitgebreid advies kunt u terecht bij een van onze advocaten.