Submenu

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

 

Op welke manier kan het vaderschap van een man gerechtelijk worden vastgesteld?

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang te weten wie er volgens het Nederlandse recht de juridische vader van een kind is. Dat is de man:

 

  • die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft;
  •  die het kind heeft erkend;
  •  die het kind heeft geadopteerd; en
  •  wiens huwelijk met de moeder binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind door zijn dood is ontbonden.

 

Er zijn situaties denkbaar waarin een moeder en/of een kind het vaderschap van een man willen laten vaststellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de man, die de biologische vader van het kind is, het kind weigert te erkennen. Een ander voorbeeld is de situatie waarbij de moeder in het verleden geen toestemming heeft verleend aan de man om het kind te erkennen en het kind zelf later toch de officiële familieband met zijn of haar verwekker wil (laten) vastleggen.

 

De wet biedt geen mogelijkheid voor de biologische vader van het kind om een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van zijn vaderschap te doen. Wel kan de biologische vader in gevallen waarin de moeder van het kind weigert om haar toestemming te verlenen voor de erkenning van het kind, vervangende toestemming voor erkenning aan de rechtbank vragen.

Als door de rechtbank het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, heeft dit tot gevolg dat de man (de verwekker) de juridische vader van het kind wordt. Dit betekent dat de man onderhoudsplichtig wordt en dat het kind erfgenaam wordt van de man. Ook kan het kind de achternaam van de man krijgen en krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit als de man Nederlander is.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot een van de gespecialiseerde advocaten van ons kantoor.