Submenu

Verbreking samenwoning

 

Heeft u samengewoond en gaat u uit elkaar? Dat heeft wellicht grotere gevolgen dan u denkt.

 

Op de eerste plaats omdat u mogelijk een samenlevingsovereenkomst gesloten heeft. De inhoud daarvan bepaalt voor een belangrijk deel uw rechten en plichten. De letterlijke tekst van uw overeenkomst is niet altijd bij uitsluiting bepalend. Gedragingen die afwijken van de inhoud van de overeenkomst kunnen eveneens gevolgen voor u hebben. Een scherp advies helpt onnodige schade te voorkomen en uw positie te versterken.

 

U heeft geen samenlevingsovereenkomst? Ook als u samengewoond heeft zonder overeenkomst kunnen er omstandigheden zijn waar de wet gevolgen aan verbindt. Het meest in het oog springende voorbeeld is uiteraard de aanwezigheid van gezamenlijke kinderen. U zult over hen afspraken moeten maken, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg en de kosten. Maar er is mogelijk meer. De rechtspraak trekt in het algemeen een scherpe grens tussen situaties waarin mensen getrouwd zijn en situaties waarin mensen zonder overeenkomst samengewoond hebben. Het recht beweegt echter en er zijn rechters die ook aan een samenwoning gevolgen verbinden die soms verder gaan dan een strikte uitleg van de wet. Dat geldt in versterkte mate als uw samenwoning langer geduurd heeft en bepaalde gedragingen van u en/of uw partner daar aanleiding toe geven.

 

Het blijft kortom in alle situaties van belang dat u zich vakkundig laat informeren. De advocaten en mediators van Van Beekhof Bouma Reichmann zijn u graag van dienst.