Submenu

Alimentatie berekenen

 

Weet u al waar u recht op heeft of wat uw verplichtingen zijn?

 

Het berekenen van de hoogte van de alimentatie is een onderwerp dat jaarlijks tot discussie leidt. Samengevat geeft de wet slechts twee normen voor het bepalen van de alimentatie. De kaders worden enerzijds afgebakend door “de draagkracht” en anderzijds door “de behoefte”. Hoe kan aan de hand van deze begrippen de hoogte van de alimentatie bepaald worden? Welke rekenmethodiek is daarvoor gangbaar?

 

De wet laat met de begrippen draagkracht en behoefte veel ruimte voor aanpassingen. Rekenmethodieken die vorig jaar nog uitsluitsel boden, kunnen dit jaar achterhaald zijn. De maatschappelijke ontwikkelingen vormen een belangrijke bron voor wijzigingen in de rekenwijze. De Expertgroep Alimentatienormen komt als gevolg daarvan jaarlijks met nieuwe richtlijnen.

 

Rechters zijn niet gebonden aan de door de expertgroep opgestelde richtlijnen, maar volgen deze wel vaak. Een goed ingevoerde advocaat is in staat om met de juiste argumenten de rechter te sturen in de voor u wenselijke richting. Een extra reden om te kiezen voor Van Beekhof Bouma Reichmann!