Submenu

Convenant echtscheiding

 

Heeft u overeenstemming bereikt met uw ex-partner over de gevolgen van de scheiding? En wenst u deze afspraken te formaliseren? Wij helpen u graag bij de vastlegging van de afspraken.

 

Bij een echtscheiding moeten er over veel onderwerpen afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over de kinderen, alimentatie, de woning, de verdeling van het vermogen, de verdeling van de inboedel, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en het pensioen. Als u het over (een gedeelte van) de onderwerpen eens bent, kunnen de afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Indien u minderjarige kinderen heeft moet in het convenant ook vaak een ouderschapsplan worden opgenomen.

 

Het is raadzaam om een echtscheidingsconvenant op te laten stellen door een gespecialiseerde advocaat of een advocaat scheidingsmediator. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van uw toekomst. Daarom is het belangrijk dat de afspraken goed en nauwkeurig in het convenant zijn opgenomen. Dit kan later veel problemen voorkomen. Een belangrijk deel van ons werk vindt helaas nog steeds zijn oorzaak in niet goed uitgewerkte afspraken. De advocaten van Van Beekhof Bouma Reichmann helpen u graag bij het opstellen van een meer duurzaam convenant.

 

Zodra de afspraken zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan zullen wij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen met het verzoek de afspraken vast te leggen in de echtscheidingsbeschikking. Hierdoor heeft het echtscheidingsconvenant een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een deurwaarder (mocht de alimentatieplichtige in de toekomst niet betalen).