Submenu

Pensioenverevening

 

Vraagt u zich af wat er met uw pensioen gebeurt in geval van echtscheiding? Wilt u weten of dit gevolgen heeft voor de door u te betalen of te ontvangen alimentatie? Ons kantoor kan u hierin adviseren.

 

De wet bepaalt dat iedere echtgenoot bij echtscheiding recht heeft op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenen. Deze verdeling wordt verevening genoemd. Het recht op een deel van het ouderdomspensioen ontstaat in principe pas als degene die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat. Op uw specifieke situatie en wensen toegesneden alternatieven zijn ook mogelijk. Wij bespreken die graag met u.

 

Nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dient de pensioenuitvoerder tijdig (binnen twee jaar) met een speciaal daarvoor bestemd formulier ingelicht te worden over de echtscheiding. De pensioenuitvoerder zal vervolgens berekenen op welk deel van het ouderdomspensioen de ex-partner recht heeft. Zodra degene die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat, zal de pensioenuitvoerder dit deel rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen.

 

Wilt u het pensioen niet verevenen, dan is het ook mogelijk om afwijkende afspraken te maken. U bent namelijk niet verplicht uw pensioen volgens de wet met uw ex-partner te verdelen. Zo kan worden afgesproken dat de ex-partner te zijner tijd een kleiner of juist groter deel dan de helft van het opgebouwde pensioen ontvangt. Ook kan de verevening volledig worden uitgesloten, zodat ieder zijn of haar volledige eigen opgebouwde pensioen behoudt. Verder is het mogelijk af te spreken dat er geen verevening plaatsvindt, maar conversie. Bij conversie wordt de helft van het ouderdomspensioen samen met het opgebouwde partnerpensioen omgezet in een eigen pensioenrecht van de ex-partner. Dat kan voordelig zijn als er bijvoorbeeld een groot leeftijdsverschil is tussen u en uw partner.

 

Onze advocaten helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot het pensioen. Wij informeren u daarbij vanzelfsprekend over de voor- en nadelen. Door onze goede relatie met pensioendeskundigen, mag u er op vertrouwen dat het advies van goed niveau is. Uiteraard zorgen wij voor een juiste vastlegging van de gemaakte afspraken.