Submenu

Afwikkeling huwelijksvoorwaarden

 

Tezamen met de regeling over de alimentatie legt de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden de financiële basis voor een belangrijk deel van uw verdere leven. Alle reden dus om te kiezen voor de juiste advocaat! Voor ondernemers  geldt dit in versterkte mate.

 

Het huwelijksvermogensrecht is een van de meest complexe rechtsgebieden. Het is dus cruciaal dat u een gespecialiseerde advocaat in de arm neemt. Bij Van Beekhof Bouma Weenink wordt u altijd bediend door een gespecialiseerde advocaat. Alle advocaten hebben de specialisatieopleiding in het familierecht succesvol afgerond.

 

Maar dat is niet voldoende. Van even groot belang is dat uw advocaat uw belangen met hand en tand wil verdedigen en dit doet met de kennis van vandaag. Een groot deel van de vermogensrechtelijke afwikkeling wordt namelijk niet alleen bepaald door de wet, maar ook door uitspraken van de rechter (jurisprudentie). Zonder kennis van deze jurisprudentie loopt u het risico dat er in uw zaak kansen gemist worden. Vindt u het lastig te bepalen hoe u een goede van een minder goede advocaat onderscheidt? Wij nodigen onze cliënten graag uit hun oor te luister te leggen bij derden, in het vertrouwen dat u vervolgens met een gerust hart voor ons kiest.

 

Het meest in het oog springende deel van de huwelijkse voorwaarden is het zogenaamde verrekenbeding. De wet wijdt hier slechts een paar artikelen aan. Er zijn twee problemen:

• de wetgever heeft de details aan u overgelaten. Het gaat er bij uw echtscheiding dan om te achterhalen wat uw bedoelingen waren toen u bij de notaris uw huwelijkse voorwaarden opstelde. De ervaring leert dat huwelijkse voorwaarden in de meeste gevallen die duidelijkheid niet bieden. Sterker, veel echtgenoten blijken zich bij hun echtscheiding opeens  een heel andere partijbedoeling te herinneren. Niet vreemd, nu de belangen haaks op elkaar zijn gaan staan;

• daar waar de wet wel spreekt, is er nog steeds onenigheid over de uitleg van die wet.

 

Kortom, zie hier het belang en de toegevoegde waarde van een advocaat die weet waar hij het over heeft en die bereid is alles uit de kast te halen om u financieel optimaal door uw echtscheiding heen te loodsen. Wij gaan daar graag in een persoonlijk gesprek met u verder op in. Per slot van rekening gaat het om de details die uw zaak kenmerken.